Profil Fungsional

PROFIL FUNGSIONAL

25 Jul

Pejabat Pembuat Keputusan

Pengadilan Negeri Mungkid

Yudha Widiatmoko, S.T., MM

Penata Tk. I ( III/d )

NIP.198302212009041002

Bendahara

Pengadilan Negeri Mungkid

Nur Aisah Hidayanti, S.E.

Penata Muda ( III/a )

NIP.199612112020122007